Sneller betere lessen maken
Kako se zovu brojevi koje množimo?[Faktori] Množenje je [uzastupno zbrajanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat dijeljenja? [Količnik] Što je dijeljenje? [Dijeljenje je uzastupno oduzimanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat množenja? [Umnožak] . Djeljenik je[broj koji se dijeli.] Djelitelj je [broj kojim dijelimo.] ..

Teorija - množenje i dijeljenje

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief