Sneller betere lessen maken
1) stone 2) frost 3) senior 4) dirt 5) cuisine 6) bank 7) mammoth 8) don 9) enable 10) mutton 11) trinity 12) through 13) Dover 14) drinkable 15) sonnet

Identify the etymology of the following words.

door

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Vakjes openmaken is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief