Sneller betere lessen maken
1) the afternoon a) IN b) ON c) AT 2) 6 p.m a) IN b) ON c) AT 3) 25th May a) IN b) ON c) AT 4) autumn a) IN b) ON c) AT 5) Saturday a) IN b) ON c) AT 6) Easter a) IN b) ON c) AT 7) my birthday a) IN b) ON c) AT 8) Christmas a) IN b) ON c) AT 9) 10 minutes a) IN b) ON c) AT 10) 1999 a) IN b) ON c) AT 11) Friday night a) IN b) ON c) AT 12) night a) IN b) ON c) AT 13) the weekend a) IN b) ON c) AT 14) summer a) IN b) ON c) AT 15) Monday morning a) IN b) ON c) AT 16) March a) IN b) ON c) AT 17) the morning a) at b) in c) on 18) 2007 a) in b) on c) at 19) Monday a) in b) at c) on 20) 5th of May a) at b) on c) in

Prepositions of time - "in", "on", "at"

door

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief