Sneller betere lessen maken
GALLO, GALLINA, PULCINO , MAIALE , MUCCA , GATTO, CANE, PASSEROTTO , CAVALLO , ASINO, PECORA , OCA , LUPO , LEONE , RANA , PESCE .

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief