Sneller betere lessen maken
1) CAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 2) INSECT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 3) WORM a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 4) CHAIR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 5) TEDDY BEAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 6) CLOCK a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 7) PLANT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 8) STUDENT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 9) FISH a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 10) PEN a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Vakjes openmaken is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief