Sneller betere lessen maken
1) Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանը ե՞րբ ընտրվեց Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 2) Որքա՞ն ազգային դիվիզիա մասնակցեց Հայրենական պատերազմին 3) Ե՞րբ է սկսվել Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը 4) Ո՞ վ է «Անուշ» օպերայի հեղինակը 5) Ե՞րբ է սկսվել խորհրդային ժողովուրդների Հայրենական մեծ պատերազմը 6) Հայկական դիվիզաներից ո՞րն է մասնակցել Բեռլինի ճակատամարտին 7) Ո՞վ է Սասունցի Դավիթի արձանի հեղինակը 8) Ե՞րբ է ընդունվել Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը 9) Ո՞ր խորհրդաժողովից առաջ քննարկվեց հայկական տարածքների հարցը 10) Քանի՞ ձեռնարկություն կառուցվեց Հայաստանում առաջին երկու հնգամյակների տարիներին

Հայոց պատմություն IX դասարան

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Vakjes openmaken is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief