Sneller betere lessen maken
build / last summer, go / last Sunday, eat / for lunch, buy / 2 hours ago, swim / last year, drink / yesterday, get / for last Christmas, meet / last week, run / on Sunday morning, read / yesterday.

irregular verbs sentences

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Kaarten delen is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief