Sneller betere lessen maken
Waarom ga jij naar de cursus Nederlands? (Ik ga naar de cursus om...), Waarom vind je de oefeningen nuttig? (Het is nuttig om...), In wat voor stemming is hij? (Hij is in een stemming om...), Wat voor weer is het? (Het is goed weer om...), Waar gebruik je de schroevendraaier voor? (Ik gebruik de schroevendraaier om...), Waarvoor gebruik jij je fiets het vaakst? (Ik gebruik mijn fiets meestal om...), Wat heb jij tijd voor in het weekend? (In het weekend heb ik tijd om...), Waarom ga jij naar de bibliotheek? (Ik ga naar de bieb om...), Wat vind jij leuk om te doen? , Wat voor dag is het vandaag? Het is echt zo'n dag om..., Wat vind jij lekker om te drinken? , Wat vind jij een leuke serie om te kijken?, Wat vind jij leuke boeken om te lezen?.

TaalBoost: Herhaling om ... te... L3

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Kaarten delen is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief