Sneller betere lessen maken
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief