Sneller betere lessen maken
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

C/k WHich word is Correct?

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Template wisselen

Interactief