Sneller betere lessen maken
1) حققت هدفي .  2) لم أتمكن من تحقيقه  3) اريد المساعدة .

تقييم تكويني في نهاية كل هدف

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Vakjes openmaken is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief