Sneller betere lessen maken
1) What letter makes the.... a) M b) T c) P 2) What letter makes the.... a) E b) J c) i 3) What letter makes the.... a) A b) T c) S 4) What letter makes the.... a) U b) G c) E 5) What letter makes the.... a) D b) M c) O 6) What letter makes the.... a) B b) N c) M 7) What letter makes the.... a) G b) N c) F 8) What letter makes the.... a) i b) O c) D 9) What letter makes the.... a) A b) i c) M 10) What letter makes the.... a) A b) D c) G

Fundations: Sounds (Week 2, Day 5)

door

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Vakjes openmaken is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief