Sneller betere lessen maken
How old are you?, Do you have any pets?, What's your favourite colour?, What's your favourite food?, What's your hobby?, Do you have any brothers or sisters?, What's your name?, What's your favourite season?, What's your favourite game?, What do you do in your free time?, What's your favourite cartoon?, What's your favourite book?, What sports do you like?, What's your favourite season?, What's your favourite thing in the world?, What's your favourite school subject?.

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief