Sneller betere lessen maken
Navedi vode tekućice., Nabroji vode stajaćice., Nabroji životinje u vodama tekućicama., Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je životinja zaštićena? (Živi uz vode tekućice.), Što su ponornice?, Koje su biljke na površini stajaćih voda?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koje su biljke uz stajaćice?, Koje su ptice uz stajaćice?, Koja je alga pokazatelj onečišćenoga mora?, Navedi nekoliko vrsta ribe Jadranskog mora., Koja je životinja Jadranskog mora zaštićena?, Objasni značenje vode za život..

Vode u zavičaju

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief