Sneller betere lessen maken
1) beschadigen a) kapotmaken b) ergeren c) verliezen d) doormaken 2) inzien a) begrijpen b) vooruitkijken c) beluisteren d) in de verte kijken 3) opbiechten a) negeren b) verkennen c) beluisteren d) bekennnen 4) ondersteunen a) inzien b) helpen c) vooruitkijken d) afmaken 5) naïef a) te goed van vertrouwen b) toegeven c) aanpassen d) doorhebben 6) negeren a) geen aandacht geven b) stoppen c) doorgaan d) blijven 7) opvallen a) niet opvallen b) afwezig zijn c) showen d) de aandacht trekken 8) opheffen a) een einde maken aan b) kloppen c) door hebben d) vergemakkelijken 9) intensief a) groots b) langzaam c) traag d) met veel inzet 10) permanent a) voortdurend b) nooit c) soms d) enkele keer 11) passief a) nooit b) afwachtend c) toen d) actief 12) overzichtelijk a) snel te overzien b) betrouwbaar c) vooruitkijken d) terugkijken 13) respecteren a) inzien b) niet serieus nemen c) respect tonen d) betrouwbaar zijn 14) hacken a) doorgeven b) inbreken in een computer c) stelen d) misdaad plegen 15) aangifte doen a) doorgeven b) stiekem doen c) politie bellen d) misdaad melden 16) delict a) onbeschoft b) criminele daad c) strafbaar d) ongeluk 17) individueel a) gezamenlijk b) met z'n allen c) alleen d) tweetallen
door

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief