Sneller betere lessen maken
1) Which is correct? a) Errosion b) Errodesion c) Erosion d) Eroson 2) Which is correct? a) Comprehension b) Comprehens c) Comprehenssion d) Comprehesion  3) Which is correct? a) Dividesion b) Division c) Divssion d) Divsion 4) Which is correct? a) Expandsion b) Expandtion c) Expantion d) Expansion 5) Which is correct? a) Electtion b) Electiin c) Election d) Electon 6) Which is correct? a) Rotation b) Rotasion c) Rotatsion d) Rottaion 7) Which is correct? a) Creasion b) Createion c) Creation d) Creattion 8) Which is correct? a) Acsion b) Acction c) Action d) Actsion 9) Which is correct? a) Experimentaton b) Experimenton c) Experimentation d) Experimention

which is correct?

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief