Sneller betere lessen maken
Goed: quand= wanneer, qui = wie, comment=hoe, combien = hoeveel, pourquoi = waarom, où= waar, qu'est-ce que = wat, Fout: quand=wie, qui = hoe, comment=wanneer, combien = waarom, pourquoi = hoe, 0ù= hoeveel, qu'est-ce que = waarom,

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief