1) Hacıların etrafında tavaf yaptıkları yeryüzündeki ilk mabettir. a) Arafat b) Kâbe c) Mina 2) İhram yasaklarının başladığı sınırdır. a) Mîkat b) Mina c) Arafat 3) Hacıların giydiği beyaz özel elbisedir. a) Şavt b) İhram c) Tavaf 4) Kabe'nin etrafında bir kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y 5) Kabe'nin etrafında yedi kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y 6) Arefe günü akşamından bayram sabahina kadar vakfe yapılan mekânın adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 7) Sa'y görevinin yapıldığı tepelerin adlarıdır. a) Safa-Merve b) Müzdelife c) Mina 8) Merve ve Safa tepeleri arasında yapılan hac görevidir. a) Sa'y b) Vakfe c) Şeytan Taşlama 9) Arefe günü güneş batana kadar vakfe yapılan mekandır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 10) Hacıların şeytan taşladıkları bölgenin adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 11) Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan 'siyah taş'tır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer 12) Tavafa bu taştan başlanır ve her dönüşte selamlanır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer

Thema

Opties

Scorebord

Template wisselen

Interactief

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?