Sneller betere lessen maken
SKOČI U MJESTU 8 PUTA, PLJESNI RUKAMA 8 PUTA, ČUČNI 8 PUTA, OKRENI SE OKO SEBE 8 PUTA, DOTAKNI DESNU NOGU 8 PUTA, DOTAKNI LIJEVU NOGU 8 PUTA, POSKOČI NA DESNOJ NOZI 8 PUTA, POSKOČI NA LIJEVOJ NOZI 8 PUTA.

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief