Społeczność

Grammar

Przykłady z naszej społeczności

Liczba wyników dla zapytania 'grammar': 10000+

First Conditionals Race
First Conditionals Race Losowe karty
Future forms
Future forms Teleturniej
GRAMMAR
GRAMMAR Koło fortuny
Grammar
Grammar Test
Grammar
Grammar Brakujące słowo
Grammar
Grammar Podziel na kategorie
GRAMMAR
GRAMMAR Prawda czy fałsz
Adjectives with -ed / -ing
Adjectives with -ed / -ing Test
Grammar
Grammar Teleturniej
Grammar memory
Grammar memory Pasujące pary
Pt 2 Present Continuous Flashcards
Pt 2 Present Continuous Flashcards Karty flash
Grammar
Grammar Podziel na kategorie
What should I do? Giving Advice
What should I do? Giving Advice Odkryj karty
infinitive or gerund after verb quiz
infinitive or gerund after verb quiz Test
What should I do? Giving Advice
What should I do? Giving Advice Koło fortuny
Either, neither, so and too
Either, neither, so and too Losowe karty
Irregular Verbs - infinitive to past simple
Irregular Verbs - infinitive to past simple Połącz w pary
Past Simple Regular - Pronunciation
Past Simple Regular - Pronunciation Sortowanie według grup
Present Simple Quiz
Present Simple Quiz Test
Where is...? Prepositions Quiz
Where is...? Prepositions Quiz Test
Present Perfect or Past Simple Quiz
Present Perfect or Past Simple Quiz Test
GRAMMAR ENGLISH
GRAMMAR ENGLISH Porządkowanie
GRAMMAR REVISION
GRAMMAR REVISION Test
Grammar game
Grammar game Znajdź parę
Simple Present Quiz
Simple Present Quiz Test
Analisi Grammaticale: NOMI - ARTICOLI - AGGETTIVI
Analisi Grammaticale: NOMI - ARTICOLI - AGGETTIVI Sortowanie według grup
Present Perfect - yet, already, just, for, since
Present Perfect - yet, already, just, for, since Test
Irregular Verb Cards
Irregular Verb Cards Losowe karty
Present progressive for future arrangements. Put the words in order to make questions. Then answer the questions.
Present progressive for future arrangements. Put the words in order to make questions. Then answer the questions. Porządkowanie
A2 - Object pronouns: me, you, her, etc.
A2 - Object pronouns: me, you, her, etc. Brakujące słowo
Future forms Quiz
Future forms Quiz Test
Prepositions: KB 3, Unit 1: Match up
Prepositions: KB 3, Unit 1: Match up Sortowanie według grup
Grammar rules
Grammar rules Koło fortuny
Grammar Review
Grammar Review Teleturniej
Identify the subordinate conjunction.
Identify the subordinate conjunction. Test
Grammar review
Grammar review Test
Grammar mistakes
Grammar mistakes Brakujące słowo
Alex - grammar
Alex - grammar Znajdź parę
Grammar quiz
Grammar quiz Koło fortuny
DISCOVER GRAMMAR
DISCOVER GRAMMAR Znajdź parę
English Grammar
English Grammar Brakujące słowo
Mixed Grammar
Mixed Grammar Test
Grammar Box
Grammar Box Test
There/Their/They're
There/Their/They're Brakujące słowo
Past Simple of TO BE (was / were)
Past Simple of TO BE (was / were) Test
past simple regular verbs
past simple regular verbs Znajdź parę
Reflexive Pronouns Cloze
Reflexive Pronouns Cloze Brakujące słowo
Noun or Adjective?
Noun or Adjective? Sortowanie według grup
To/Too/Two
To/Too/Two Brakujące słowo
What can you do?
What can you do? Losowe karty
Word Order in Questions
Word Order in Questions Porządkowanie
Possessives (Steps Plus 4, U6)
Possessives (Steps Plus 4, U6) Połącz w pary
Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?