Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Społeczność

English class a1 unit 1 school items

Liczba wyników dla zapytania 'english class a1 unit 1 school items': 10000+

what's in my school bag?
what's in my school bag? Wykres z etykietami
school subjects vs school objects
school subjects vs school objects Sortowanie grup
English Class A1+ unit 4 geographical features
English Class A1+ unit 4 geographical features Anagram
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2 Porządkowanie
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne Znajdź parę
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue Ustawianie w kolejności
English Class A1+ Unit 7 Means of transport
English Class A1+ Unit 7 Means of transport Anagram
Can/Can`t
Can/Can`t Test
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5 Przebij balon
Out of class- English Adventure A1 Unit 1
Out of class- English Adventure A1 Unit 1 Wisielec
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne Połącz w pary
English class A1+ - grammar revision
English class A1+ - grammar revision Brakujące słowo
wg
face and body parts
face and body parts Prawda czy fałsz
EC A1 Unit 4 have/ has got
EC A1 Unit 4 have/ has got Porządkowanie
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision Brakujące słowo
English Class A1+ summary
English Class A1+ summary Test
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary Otwórz pudełko
English Class A1+ - revision
English Class A1+ - revision Przebij balon
wg
questions have you got/has she got
questions have you got/has she got Porządkowanie
parts of the body
parts of the body Wykres z etykietami
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its Brakujące słowo
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.4
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.4 Ustawianie w kolejności
EC A1+ Unit 5 vocabulary
EC A1+ Unit 5 vocabulary Test
hairy hair
hairy hair O rety! Krety!
Events English Class A1+
Events English Class A1+ Połącz w pary
wg
ECA A1+ UNIT 5 PLACES IN THE CITY
ECA A1+ UNIT 5 PLACES IN THE CITY Krzyżówka
Wild Animals English Class U7.1
Wild Animals English Class U7.1 Znajdź słowo
EC A2+ Unit 1 L1.4-1.7
EC A2+ Unit 1 L1.4-1.7 Ruletka
make negative sentences
make negative sentences Otwórz pudełko
znajdź personality adjectives
znajdź personality adjectives Znajdź słowo
English Class A2 Plus Unit 1, L1.1
English Class A2 Plus Unit 1, L1.1 Połącz w pary
Lesson 2.1 - Food and drink (1) - PART 2/2 - English Class A1+
Lesson 2.1 - Food and drink (1) - PART 2/2 - English Class A1+ Znajdź parę
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Połącz w pary
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Teleturniej
English Clas A1+ Places in a School
English Clas A1+ Places in a School Połącz w pary
English Class A1 Unit 4
English Class A1 Unit 4 Znajdź parę
Home EC A1 Pearson Unit 3
Home EC A1 Pearson Unit 3 Ruletka
EC A1 unit 5 Can/Can`t
EC A1 unit 5 Can/Can`t Porządkowanie
English class A1 Unit 1
English class A1 Unit 1 Połącz w pary
English Class A1 unit 1
English Class A1 unit 1 Połącz w pary
English Class A1 Unit 1
English Class A1 Unit 1 Brakujące słowo
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - vocabulary Test
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.4 - Prices
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.4 - Prices Otwórz pudełko
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - Adjectives
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - Adjectives Znajdź parę
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 Vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 Vocabulary Znajdź parę
EC A1 Unit 4 revision have/ has got
EC A1 Unit 4 revision have/ has got Porządkowanie
English class A1 Unit 1
English class A1 Unit 1 Porządkowanie
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.1 - Vocabulary
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.1 - Vocabulary Test
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 i 7.3 - Vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 i 7.3 - Vocabulary Porządkowanie
ECA A1+ UNIT 6 ASKING FOR AND GIVING PERMISSION
ECA A1+ UNIT 6 ASKING FOR AND GIVING PERMISSION Krzyżówka