Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Społeczność

English class a1 unit 8 1

Liczba wyników dla zapytania 'english class a1 unit 8 1': 10000+

English Class A1+ unit 4 geographical features
English Class A1+ unit 4 geographical features Anagram
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2 Porządkowanie
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne Znajdź parę
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue Ustawianie w kolejności
Can/Can`t
Can/Can`t Test
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5 Przebij balon
English Class A1+ Unit 7 Means of transport
English Class A1+ Unit 7 Means of transport Anagram
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne Połącz w pary
EC A1 Unit 4 have/ has got
EC A1 Unit 4 have/ has got Porządkowanie
face and body parts
face and body parts Prawda czy fałsz
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Teleturniej
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision Brakujące słowo
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Połącz w pary
English Class A1+ summary
English Class A1+ summary Test
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary Otwórz pudełko
Going to - unjumble sentences
Going to - unjumble sentences Magnetyczne słowa
EC A1Plus Unit 8 - Dates
EC A1Plus Unit 8 - Dates Magnetyczne słowa
English Class A1+ - revision
English Class A1+ - revision Przebij balon
wg
EC A1Plus Unit 8 - Lesson 8.1
EC A1Plus Unit 8 - Lesson 8.1 Znajdź parę
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.4
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.4 Ustawianie w kolejności
EC A1Plus Unit 8 - Ordinal numbers
EC A1Plus Unit 8 - Ordinal numbers Połącz w pary
parts of the body
parts of the body Wykres z etykietami
ECA A1+ UNIT 5 PLACES IN THE CITY
ECA A1+ UNIT 5 PLACES IN THE CITY Krzyżówka
EC A2 Unit 8, Lesson 8.3 - Question words
EC A2 Unit 8, Lesson 8.3 - Question words Połącz w pary
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its Brakujące słowo
EC A2 Unit 8 - Life ambitions
EC A2 Unit 8 - Life ambitions Brakujące słowo
EC A2 Unit 8 - Life ambitions
EC A2 Unit 8 - Life ambitions Sortowanie grup
questions have you got/has she got
questions have you got/has she got Porządkowanie
English class A1+ - grammar revision
English class A1+ - grammar revision Brakujące słowo
wg
EC A2 Unit 8, Lesson 8.2-8.3
EC A2 Unit 8, Lesson 8.2-8.3 Znajdź parę
EC A1+ Unit 5 vocabulary
EC A1+ Unit 5 vocabulary Test
EC A2 Unit 8 - What will you do in the future?
EC A2 Unit 8 - What will you do in the future? Losowe karty
hairy hair
hairy hair O rety! Krety!
Events English Class A1+
Events English Class A1+ Połącz w pary
wg
English Class A1 Unit 8
English Class A1 Unit 8 Anagram
English Class A1+ unit 8
English Class A1+ unit 8 Porządkowanie
Wild Animals English Class U7.1
Wild Animals English Class U7.1 Znajdź słowo
make negative sentences
make negative sentences Otwórz pudełko
znajdź personality adjectives
znajdź personality adjectives Znajdź słowo
In the future - by Alice Wood (will / won't)
In the future - by Alice Wood (will / won't) Test
Home EC A1 Pearson Unit 3
Home EC A1 Pearson Unit 3 Ruletka
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - vocabulary Test
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 Vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 Vocabulary Znajdź parę
English Class A1 Unit 4
English Class A1 Unit 4 Znajdź parę
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.1 - Vocabulary
EC A1+ Unit 7 Lesson 7.1 - Vocabulary Test
EC A1 unit 5 Can/Can`t
EC A1 unit 5 Can/Can`t Porządkowanie
English Class A1 unit 1
English Class A1 unit 1 Połącz w pary
EC A1 Unit 4 revision have/ has got
EC A1 Unit 4 revision have/ has got Porządkowanie
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.4 - Prices
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.4 - Prices Otwórz pudełko
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - Adjectives
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.5 - Adjectives Znajdź parę
EC A2+ Unit 8, Lesson 8.1-8.3 - Vocab.
EC A2+ Unit 8, Lesson 8.1-8.3 - Vocab. Test
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 i 7.3 - Vocabulary
EC A1+ Unit 7, Lesson 7.2 i 7.3 - Vocabulary Porządkowanie
Daily activities quiz 2
Daily activities quiz 2 Teleturniej
english class a1 + unit 8
english class a1 + unit 8 Teleturniej
ECA A1+ UNIT 6 ASKING FOR AND GIVING PERMISSION
ECA A1+ UNIT 6 ASKING FOR AND GIVING PERMISSION Krzyżówka
ECA A1+ U8 EVENTS
ECA A1+ U8 EVENTS Teleturniej