Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Społeczność

English class present simplw

Liczba wyników dla zapytania 'english class present simplw': 10000+

Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Test
Present Simple vs. Present Continuous
Present Simple vs. Present Continuous Brakujące słowo
Present Continuous
Present Continuous Prawda czy fałsz
Wild Animals English Class U7.1
Wild Animals English Class U7.1 Znajdź słowo
EC A2 Unit 7 Present Continuous - now or in the future
EC A2 Unit 7 Present Continuous - now or in the future Sortowanie grup
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne Znajdź parę
English Class A1+ summary
English Class A1+ summary Test
English Class A1+ Unit 7 Means of transport
English Class A1+ Unit 7 Means of transport Anagram
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue Ustawianie w kolejności
Present Continuous - technology
Present Continuous - technology Połącz w pary
Past simple EC5.6
Past simple EC5.6 Losowe karty
Possesive adjectives - memory
Possesive adjectives - memory Łączenie w pary
Englis Class A1 Unit 6.4 What time is it?
Englis Class A1 Unit 6.4 What time is it? Połącz w pary
English Class A1+ - revision
English Class A1+ - revision Przebij balon
wg
English Class A1+ unit 4 geographical features
English Class A1+ unit 4 geographical features Anagram
English Class A2+ Unit 6 Revision
English Class A2+ Unit 6 Revision Wisielec
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5 Przebij balon
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Teleturniej
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne Połącz w pary
Body Parts English Class A2+ 6.1
Body Parts English Class A2+ 6.1 Połącz w pary
Irregular verbs
Irregular verbs Losowe karty
English class A1+ - grammar revision
English class A1+ - grammar revision Brakujące słowo
wg
Vocabulary English Class Unit 8
Vocabulary English Class Unit 8 Połącz w pary
Time- class 4
Time- class 4 Połącz w pary
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Test
English Class A1+ Unit 6.1
English Class A1+ Unit 6.1 Anagram
English Class A1+ Lesson 6.1
English Class A1+ Lesson 6.1 O rety! Krety!
English Class A2 Unit 6.1
English Class A2 Unit 6.1 Znajdź parę
Events English Class A1+
Events English Class A1+ Połącz w pary
wg
English Class A2 - unit 6.1
English Class A2 - unit 6.1 Połącz w pary
My day - English Class A1 Unit 6
My day - English Class A1 Unit 6 Anagram
for or since (in the context of food)
for or since (in the context of food) Teleturniej
have to /has to
have to /has to Test
Klasa 7 English Class A2+ 6.1
Klasa 7 English Class A2+ 6.1 Połącz w pary
Probability English Class A2+ Unit 8.6
Probability English Class A2+ Unit 8.6 Brakujące słowo
Present Simple affirmative and negative sentences
Present Simple affirmative and negative sentences Porządkowanie
English Class A2 jobs
English Class A2 jobs Połącz w pary
Luki Present Simple sentences My day
Luki Present Simple sentences My day Brakujące słowo
English Class Unit 6 vocab EDUKREATYWNE
English Class Unit 6 vocab EDUKREATYWNE Otwórz pudełko
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary
English Class A1+ Unit 6.3, 6.4 Vocabulary Otwórz pudełko
English Class A2 Unit 0.3
English Class A2 Unit 0.3 Anagram
English Class A1+ 5.1 Places in town
English Class A1+ 5.1 Places in town Brakujące słowo
English Class B1 Unit 0.2 Everyday activities
English Class B1 Unit 0.2 Everyday activities Znajdź parę
english class a1 + unit 8
english class a1 + unit 8 Teleturniej
Past simple Hit the mole
Past simple Hit the mole O rety! Krety!
Prices-class 5
Prices-class 5 Połącz w pary
Around town
Around town Połącz w pary
English Class A2+ Unit 1.1
English Class A2+ Unit 1.1 Łączenie w pary
English Class A1 Unit 6.1
English Class A1 Unit 6.1 Znajdź parę
English Class A1 Unit 6.2
English Class A1 Unit 6.2 Test
Phrasal Verbs EC A2+
Phrasal Verbs EC A2+ Połącz w pary
wg
English Class A1+ Unit 6.4 dialogue 1
English Class A1+ Unit 6.4 dialogue 1 Ustawianie w kolejności
English Class A2 Unit 6.4
English Class A2 Unit 6.4 Porządkowanie
Present Perfect
Present Perfect Porządkowanie
English Class A1 5.1
English Class A1 5.1 Połącz w pary
English Class A1+ 0.3
English Class A1+ 0.3 Sortowanie grup
Present Continuous for future plans - EC A2 Plus Unit 7
Present Continuous for future plans - EC A2 Plus Unit 7 Porządkowanie
Present Perfect (never, already, yet, for, since, just, ever)
Present Perfect (never, already, yet, for, since, just, ever) Porządkowanie
English Class A1+ Unit 6.4 dialogue 2
English Class A1+ Unit 6.4 dialogue 2 Ustawianie w kolejności
Irregular verbs
Irregular verbs Test