Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Społeczność

Grammar vocabulary

Liczba wyników dla zapytania 'grammar vocabulary': 10000+

Popular irregular verbs in past simple (1)
Popular irregular verbs in past simple (1) Krzyżówka
Comparison of adjectives -stopniowanie przymiotników
Comparison of adjectives -stopniowanie przymiotników Porządkowanie
Where is it?
Where is it? Test
grammar and vocabulary 1
grammar and vocabulary 1 Test
Comparison of adjectives easier version
Comparison of adjectives easier version Odkryj karty
Wish
Wish Losowe karty
Grammar: -ing, to infinitive (1)
Grammar: -ing, to infinitive (1) Test
7.3 / 1
7.3 / 1 Brakujące słowo
Grammar: -ing, to (2)
Grammar: -ing, to (2) Znajdź parę
Grammar: -ing, to (3)
Grammar: -ing, to (3) Brakujące słowo
Pronouns - corrected
Pronouns - corrected Teleturniej
Planets [basics]
Planets [basics] Porządkowanie
CLOTHES - VOCABULARY
CLOTHES - VOCABULARY Rysunek z opisami
7.2 / 5
7.2 / 5 Połącz w pary
Reported speech  - revision
Reported speech - revision Koło fortuny
Comparison of adjectives difficult version
Comparison of adjectives difficult version Losowe karty
House revision
House revision Odkryj karty
Household chores
Household chores Anagram
Cowboys of Madagaskar
Cowboys of Madagaskar Połącz w pary
Physical appearance
Physical appearance Znajdź parę
Verbs of looking/ body gestures
Verbs of looking/ body gestures Przebij balon
Is the Internet changing our lives? - vocabulary
Is the Internet changing our lives? - vocabulary Połącz w pary
Christmas categories
Christmas categories Sortowanie według grup
FH4 Present Simple make a sentence, what do they do...?
FH4 Present Simple make a sentence, what do they do...? Odwracanie kart
Vocabulary 8A, 8B Grammar and Vocab 5
Vocabulary 8A, 8B Grammar and Vocab 5 Odkryj karty
OW2.U3. Outdoor activities, Vocabulary/grammar
OW2.U3. Outdoor activities, Vocabulary/grammar Koło fortuny
Give me 6 vocabulary and grammar quiz
Give me 6 vocabulary and grammar quiz Odkryj karty
Page 34 Grammar and Vocabulary 6
Page 34 Grammar and Vocabulary 6 Odkryj karty
Unit 1 and 2 - grammar and vocabulary
Unit 1 and 2 - grammar and vocabulary Koło fortuny
Christmas matching
Christmas matching Połącz w pary
What would you do? (2nd conditional) SPEAKING
What would you do? (2nd conditional) SPEAKING Losowe karty
Christmas Quiz
Christmas Quiz Odkryj karty
Conditionals (mixed, finish the line)
Conditionals (mixed, finish the line) Odkryj karty
Past Simple: WAS/WERE
Past Simple: WAS/WERE Test
New Yellow Flash this-that-these-those
New Yellow Flash this-that-these-those Test
Tiger 1 - Extra Vocabulary 4
Tiger 1 - Extra Vocabulary 4 Przebij balon
Reported Speech - Changes in time and place expressions
Reported Speech - Changes in time and place expressions Brakujące słowo
Grammar
Grammar Losowe karty
grammar
grammar Test
grammar
grammar Przebij balon
grammar
grammar Odkryj karty
Past Simple: BE - Questions
Past Simple: BE - Questions Test
Grammar
Grammar Sortowanie według grup
Grammar
Grammar Podziel na kategorie
Guess the professions
Guess the professions Test
Telling the time - Balloon pop
Telling the time - Balloon pop Przebij balon
Past Simple - BE: was/wasn`t & were/weren`t
Past Simple - BE: was/wasn`t & were/weren`t Test
Past Simple: "BE" - sentences
Past Simple: "BE" - sentences Porządkowanie
Pronouns - extended
Pronouns - extended Prawda czy fałsz
Sketch the food
Sketch the food Szkic płytki
Pronouns - corrected
Pronouns - corrected Porządkowanie