Społeczność

Intymność kl 4

Przykłady z naszej społeczności

Liczba wyników dla zapytania 'intymność kl 4': 10000+

kl 4 Link IV  Daily routines 1
kl 4 Link IV Daily routines 1 Połącz w pary
kl 4 countries  and their flags Link 4
kl 4 countries and their flags Link 4 Przebij balon
kl 4 link 4 time expressions
kl 4 link 4 time expressions Test
kl 4 adverbs of frequency
kl 4 adverbs of frequency Połącz w pary
kl 4 daily routines 2
kl 4 daily routines 2 Test
kl 4 Link IV  Daily Routines 3
kl 4 Link IV Daily Routines 3 Połącz w pary
kl 4 Link IV 5c time expressions
kl 4 Link IV 5c time expressions Połącz w pary
kl 4 Link IV Unit 5 adverbs of frequency
kl 4 Link IV Unit 5 adverbs of frequency Porządkowanie
p 38 can,can't sentences
p 38 can,can't sentences Porządkowanie
p 13 to be questions and answers,Link kl 4
p 13 to be questions and answers,Link kl 4 Test
there is/are questions
there is/are questions Test
p 13 to be questions,Link kl 4
p 13 to be questions,Link kl 4 Koło fortuny
p 27 possessive adjectives sentences.
p 27 possessive adjectives sentences. Brakujące słowo
p 22 What's the weather like today?
p 22 What's the weather like today? Rysunek z opisami
My day activities
My day activities Połącz w pary
Adverbs of frequency
Adverbs of frequency Test
p 39 action verbs
p 39 action verbs
Wh-question words
Wh-question words Znajdź parę
p 22 clothes and weather
p 22 clothes and weather Brakujące słowo
Link kl 4 p 39 action verbs
Link kl 4 p 39 action verbs Znajdź parę
p 25 months, writing the dates.
p 25 months, writing the dates. Pasujące pary
 p 13 to be -negations  Link kl 4
p 13 to be -negations Link kl 4 Porządkowanie
present continuous sentences
present continuous sentences Porządkowanie
p 63 animals presentation
p 63 animals presentation
p 101 free time vocabulary
p 101 free time vocabulary
Intymność
Intymność Rysunek z opisami
free time p 101 vocabulary
free time p 101 vocabulary Połącz w pary
p 41 can questions and answers.
p 41 can questions and answers. Połącz w pary
p 75
p 75 Anagram
p 24 this that these those sentences
p 24 this that these those sentences Porządkowanie
p 14 verb to be short forms
p 14 verb to be short forms Połącz w pary
p 75 vocabulary
p 75 vocabulary Połącz w pary
p 24 this that these those questions and answers
p 24 this that these those questions and answers Połącz w pary
p 63 vocabulary -animals
p 63 vocabulary -animals Anagram
p 78 transport link 4
p 78 transport link 4 Odwracanie kart
p 81 food vocabulary match
p 81 food vocabulary match Połącz w pary
p 23 clothes and weather in sentences
p 23 clothes and weather in sentences Porządkowanie
p 39 action verbs
p 39 action verbs Samolot
p 11 description adjectives Link kl 4
p 11 description adjectives Link kl 4 Połącz w pary
p 63 animals
p 63 animals Krzyżówka
p 81 food vocabulary
p 81 food vocabulary Odwracanie kart
p 22 Clothes vocabulary
p 22 Clothes vocabulary Test obrazkowy
p 27 possessive adjectives
p 27 possessive adjectives Znajdź słowo
p 8 feelings spelling
p 8 feelings spelling Anagram
p 10 to be- affirmative sentences
p 10 to be- affirmative sentences Porządkowanie
p 64 daily routines presentation link kl 4
p 64 daily routines presentation link kl 4 Połącz w pary
p 36 sports and hobbies
p 36 sports and hobbies Przebij balon
p 50 vocabulary
p 50 vocabulary Anagram
Link kl 4 p 39 action verbs
Link kl 4 p 39 action verbs Anagram
p 25 dates
p 25 dates Połącz w pary
p 36 sports and hobbies
p 36 sports and hobbies Anagram
Link kl 4 p 36 sports and hobbies
Link kl 4 p 36 sports and hobbies Przebij balon
p 78 transport link 4
p 78 transport link 4 Labirynt
p 80 present simple questions
p 80 present simple questions Test
 Link kl 4 7A  p 92
Link kl 4 7A p 92 Przenośnik taśmowy
p 22 weather phrases presentation
p 22 weather phrases presentation
 Link IV U3 Sports and hobbies (match-up)
Link IV U3 Sports and hobbies (match-up) Połącz w pary
p 69 adverbs of frequency sentence translation
p 69 adverbs of frequency sentence translation Losowe karty
Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?