Liczba wyników dla zapytania 'klasa 4 english class a1 unit 6 present simple podawanie czasu': 10000+

English Class A1 - Unit 6 Present simple and time
English Class A1 - Unit 6 Present simple and time Brakujące słowo
English Class A1+ unit 4 geographical features
English Class A1+ unit 4 geographical features Anagram
English Class A1+ Unit 6 past simple verbs
English Class A1+ Unit 6 past simple verbs Odwracanie kart
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous)
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous) Koło fortuny
Present Simple - pytania, tłumaczenia i godziny
Present Simple - pytania, tłumaczenia i godziny Koło fortuny
English Class A1 unit 6 my day
English Class A1 unit 6 my day Teleturniej
Present simple - true or false
Present simple - true or false Prawda czy fałsz
EC A1 Unit 4 have/ has got
EC A1 Unit 4 have/ has got Porządkowanie
klasa 4 EC A1 unit 6
klasa 4 EC A1 unit 6 Test
English Class 4, A1, House
English Class 4, A1, House Test
aren't, isn't, don't, doesn't - present simple
aren't, isn't, don't, doesn't - present simple Odwracanie kart
Easier English Class A1 unit 6 my day grammar
Easier English Class A1 unit 6 my day grammar Teleturniej
English Class 4, A1,  Unit 2 Questions - Test 1.1
English Class 4, A1, Unit 2 Questions - Test 1.1 Porządkowanie
Present Simple - przysłówki częstotliwości klasa 4
Present Simple - przysłówki częstotliwości klasa 4 Połącz w pary
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2
English Class A1+ Unit 7, Past Simple 7.1-7.2 Porządkowanie
EC A1+ regular/irregular verbs
EC A1+ regular/irregular verbs Sortowanie według grup
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its
zaimki dzierżawcze: your, our, their, its Brakujące słowo
znajdź personality adjectives
znajdź personality adjectives Znajdź słowo
face and body parts
face and body parts Prawda czy fałsz
parts of the body
parts of the body Rysunek z opisami
make negative sentences
make negative sentences Odkryj karty
Class 4 EC A1 Unit 6
Class 4 EC A1 Unit 6 Znajdź parę
hairy hair
hairy hair O rety! Krety!
English Class A1+ Unit 3
English Class A1+ Unit 3 Połącz w pary
EC A2 Unit 1 - Określenia czasu dla Pres. Simple i Pres. Continuous
EC A2 Unit 1 - Określenia czasu dla Pres. Simple i Pres. Continuous Sortowanie według grup
Daily activities anagram
Daily activities anagram Anagram
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Past Simple, Unit 6.5 - Czasowniki nieregularne Połącz w pary
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5
Was Were - Past Simple exercises English class A1+ unit 5 Przebij balon
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision
Dialog Can I...? English Class A1+ Unit 6 Revision Brakujące słowo
EC A2 Unit 1 - Określenia czasu: Pres. Simple, Pres. Continuous
EC A2 Unit 1 - Określenia czasu: Pres. Simple, Pres. Continuous Połącz w pary
kl 4 don't doesn't
kl 4 don't doesn't Test
questions have you got/has she got
questions have you got/has she got Porządkowanie
Have got-possessive adj-zakręć i zapisz
Have got-possessive adj-zakręć i zapisz Koło fortuny
EC A1+ Unit 7 Past Simple questions, negatives
EC A1+ Unit 7 Past Simple questions, negatives Magnetyczne słowa
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Test
has got have got part 2
has got have got part 2 Brakujące słowo
English Class A1 unit 6 my day grammar
English Class A1 unit 6 my day grammar Teleturniej
English CLass A1+ Past Simple was\were
English CLass A1+ Past Simple was\were Test
EC A2 UNIT 6 - Cooking nouns
EC A2 UNIT 6 - Cooking nouns Połącz w pary
Present Simple affirmative and negative sentences
Present Simple affirmative and negative sentences Porządkowanie
English Class A1+ Unit 7 Means of transport
English Class A1+ Unit 7 Means of transport Anagram
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue
English Class A1+ Unit 6.4 - Dialogue Ustawianie w kolejności
Przepraszanie i przyjmowanie przeprosin
Przepraszanie i przyjmowanie przeprosin Test
Can/Can`t
Can/Can`t Test
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne
English Class A1+ Unit 6.3 i 6.5 - Czasowniki nieregularne Znajdź parę
Przymiotniki
Przymiotniki Znajdź parę
English Class A2 Unit 6 (6.5) - Opisywanie jedzenia
English Class A2 Unit 6 (6.5) - Opisywanie jedzenia Połącz w pary
Klasa IV Present Simple przeczenia
Klasa IV Present Simple przeczenia Test
English Class A1 Unit 4
English Class A1 Unit 4 Znajdź parę
English Class A2 Unit 6.1 - cooking verbs
English Class A2 Unit 6.1 - cooking verbs Znajdź parę
 your, our, their, its
your, our, their, its Brakujące słowo
Present Simple - Określenia częstotliwości
Present Simple - Określenia częstotliwości Połącz w pary
EC A2 Unit 7 Present Continuous - now or in the future
EC A2 Unit 7 Present Continuous - now or in the future Sortowanie według grup
English Plus A1. Unit 3. House
English Plus A1. Unit 3. House Test
Klasa IV Present Simple pytania
Klasa IV Present Simple pytania Test
English class A1+ - grammar revision
English class A1+ - grammar revision Brakujące słowo
wg
English Class A2 Unit 6 cooking nouns and cooking verbs
English Class A2 Unit 6 cooking nouns and cooking verbs Test obrazkowy
cooking and eating
cooking and eating Połącz w pary
Personality English Class A1 Unit 4
Personality English Class A1 Unit 4 Krzyżówka
Superlative
Superlative O rety! Krety!
Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?