Społeczność

Klasa 5 Angielski Evolution plus 5

Przykłady z naszej społeczności

Liczba wyników dla zapytania 'klasa 5 angielski evolution plus 5': 10000+

Evolution 5 Unit 2 Lesson 1
Evolution 5 Unit 2 Lesson 1 Pasujące pary
Evolution 5 English to go Unit 3
Evolution 5 English to go Unit 3 Połącz w pary
Countable/Uncountable Food
Countable/Uncountable Food O rety! Krety!
Evolution 5 Love, like
Evolution 5 Love, like Porządkowanie
Evolution 5 Unit 4.1
Evolution 5 Unit 4.1 Pasujące pary
Schoolwork Evolution 5 unit 4
Schoolwork Evolution 5 unit 4 Znajdź parę
Evolution Plus 5 Unit 6 Hobbies
Evolution Plus 5 Unit 6 Hobbies Połącz w pary
Stopniowanie przymniotników
Stopniowanie przymniotników Test
Evolution 5 Unit 4.1 Have to/don't have to
Evolution 5 Unit 4.1 Have to/don't have to Porządkowanie
Match the words
Match the words Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 (Daily routine)
Evolution Plus 2 Unit 3 (Daily routine) Sortowanie według grup
Evolution Plus 2 Unit 5 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 5 (English to go) Połącz w pary
E5 U2L1 There is / there are
E5 U2L1 There is / there are Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 5.3 (Sports kit 2)
Evolution Plus 2 Unit 5.3 (Sports kit 2) Znajdź parę
Nature unit 5 steps plus
Nature unit 5 steps plus Test
Evolution Plus 3 Unit 3 Lesson 3 (Telling the time)
Evolution Plus 3 Unit 3 Lesson 3 (Telling the time) Znajdź parę
Present Simple questions
Present Simple questions Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 5 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 5 (English to go) Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films pic)
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films pic) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 7 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 7 (English to go) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 4 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 4 (English to go) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Review
Evolution Plus 2 Unit 2 Review Rysunek z opisami
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 5.3 (Sports kit)
Evolution Plus 2 Unit 5.3 (Sports kit) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Review
Evolution Plus 2 Unit 2 Review Podziel na kategorie
Evolution Plus 5 - unit 3 cz. 1/2
Evolution Plus 5 - unit 3 cz. 1/2 Połącz w pary
Places in town
Places in town Test
Evolution Plus 2 Unit 5.2 (Playing sports 2)
Evolution Plus 2 Unit 5.2 (Playing sports 2) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 4 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 4 (English to go) Test
Evolution Plus 2 Unit 6 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 6 (English to go) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 3 (At a concert)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 3 (At a concert) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 5.7 (Charity events)
Evolution Plus 2 Unit 5.7 (Charity events) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 2 (Food and drinks)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 2 (Food and drinks) Krzyżówka
Kuba klasa 3
Kuba klasa 3 Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 1 (Shops)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 1 (Shops) Znajdź parę
School rooms
School rooms Losowe karty
Match the questions
Match the questions Połącz w pary
klasa V_czynności
klasa V_czynności Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 (Present Simple)
Evolution Plus 2 Unit 3 (Present Simple) Porządkowanie
Evolution Plus 1 unit 5 - ANIMALS
Evolution Plus 1 unit 5 - ANIMALS Anagram
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1) Test
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 2 (Food and drinks)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 2 (Food and drinks) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 5 (Healthy eating)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 5 (Healthy eating) Połącz w pary
E5 Shopping.
E5 Shopping. Test
Przysłówki częstotliwości Kl. V
Przysłówki częstotliwości Kl. V Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 6.3 (Types of music)
Evolution Plus 2 Unit 6.3 (Types of music) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time)
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time) Wisielec
Evolution Plus 2 Unit 6 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 6 (English to go) Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films pic)
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films pic) Znajdź parę
Places in town
Places in town Teleturniej
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films)
Evolution Plus 2 Unit 6.2 (TV programmes and films) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 2 Review (Some/any, there is/are, object pronouns)
Evolution Plus 2 Unit 2 Review (Some/any, there is/are, object pronouns) Brakujące słowo
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1) Speaking
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 1 (Daily routine 1) Speaking Odkryj karty
Evolution Plus 5 unit 4 - town -
Evolution Plus 5 unit 4 - town - Anagram
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 7 (English to go)
Evolution Plus 2 Unit 2 Lesson 7 (English to go) Porządkowanie
Evolution Plus 2 Unit 6.1 (Hobbies 2)
Evolution Plus 2 Unit 6.1 (Hobbies 2) Połącz w pary
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time) Speaking
Evolution Plus 2 Unit 3 Lesson 2 (Free time) Speaking Odkryj karty
Evolution Plus 2 Unit 5.1 (Parts of the house)
Evolution Plus 2 Unit 5.1 (Parts of the house) Połącz w pary
Rooms and parts of the house
Rooms and parts of the house Rysunek z opisami
Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?