Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Społeczność

Liczba mnoga przymiotniki

Liczba wyników dla zapytania 'liczba mnoga przymiotniki': 2230

Rzeczowniki i przymiotniki - liczba mnoga
Rzeczowniki i przymiotniki - liczba mnoga Test obrazkowy
Liczba pojedyncza i mnoga
Liczba pojedyncza i mnoga Sortowanie grup
liczba mnoga
liczba mnoga Połącz w pary
Liczba mnoga
Liczba mnoga O rety! Krety!
liczba mnoga
liczba mnoga Połącz w pary
liczba mnoga
liczba mnoga Podziel na kategorie
liczba mnoga
liczba mnoga Brakujące słowo
Liczba pojedyncza i mnoga
Liczba pojedyncza i mnoga Sortowanie grup
Liczba mnoga
Liczba mnoga O rety! Krety!
Liczba mnoga
Liczba mnoga Połącz w pary
 liczba mnoga
liczba mnoga Brakujące słowo
Liczba mnoga rzeczowników - narzędnik
Liczba mnoga rzeczowników - narzędnik Ruletka
Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika
Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika Sortowanie grup
Liczba pojedyncza, mnoga
Liczba pojedyncza, mnoga Sortowanie grup
Liczba pojedyncza i liczba mnoga.
Liczba pojedyncza i liczba mnoga. Sortowanie grup
Dopełniacz - liczba mnoga
Dopełniacz - liczba mnoga Otwórz pudełko
Liczba pojedyncza i mnoga
Liczba pojedyncza i mnoga Sortowanie grup
wg
Liczba pojedyncza i liczba mnoga
Liczba pojedyncza i liczba mnoga Sortowanie grup
Liczba mnoga rzeczowników
Liczba mnoga rzeczowników Sortowanie grup
Liczba mnoga - plurals
Liczba mnoga - plurals Teleturniej
Liczba mnoga regularna - plurals
Liczba mnoga regularna - plurals Test
Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników Sortowanie grup
liczba mnoga rzeczownika
liczba mnoga rzeczownika Brakujące słowo
Mianownik, liczba mnoga
Mianownik, liczba mnoga Test obrazkowy
Teleturniej - liczba mnoga (policzalne i niepoliczalne)
Teleturniej - liczba mnoga (policzalne i niepoliczalne) Teleturniej
Plural - liczba mnoga
Plural - liczba mnoga Wisielec
Liczba mnoga rzeczowników
Liczba mnoga rzeczowników Sortowanie grup
Liczba mnoga przybory szkolne
Liczba mnoga przybory szkolne Prawda czy fałsz
Liczba mnoga (pluralis)
Liczba mnoga (pluralis) Losowe karty
Liczba mnoga rzeczowników
Liczba mnoga rzeczowników Sortowanie grup
Liczba mnoga rzeczownika
Liczba mnoga rzeczownika Znajdź parę
rzeczowniki - liczba mnoga
rzeczowniki - liczba mnoga Połącz w pary
osoby liczba mnoga
osoby liczba mnoga Sortowanie grup
Narzędnik liczba mnoga
Narzędnik liczba mnoga O rety! Krety!
Liczba mnoga zdania
Liczba mnoga zdania Brakujące słowo
Czasownik - liczba pojedyncza i liczba mnoga
Czasownik - liczba pojedyncza i liczba mnoga Sortowanie grup
Kopia Liczba pojedyncza i mnoga
Kopia Liczba pojedyncza i mnoga O rety! Krety!
Miejscownik liczba mnoga
Miejscownik liczba mnoga Prawda czy fałsz
Gustar + liczba mnoga
Gustar + liczba mnoga Połącz w pary
Rodzaje rzeczownika liczba mnoga
Rodzaje rzeczownika liczba mnoga Podziel na kategorie
Liczba mnoga i pojedyncza
Liczba mnoga i pojedyncza Brakujące słowo
Nieregularna liczba mnoga
Nieregularna liczba mnoga Anagram