Społeczność

5th Grade

Przykłady z naszej społeczności

Liczba wyników dla zapytania „5th grade”: 10 000+

Body Systems
Body Systems Teleturniej
autor:
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs Uporządkuj
Fact vs Opinion
Fact vs Opinion Teleturniej
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare Odkryj karty
autor:
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Rysunek z opisami
autor:
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels Ustaw w kolejności
CVCe
CVCe Test
autor:
Text Features 1
Text Features 1 Rysunek z opisami
autor:
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Posortuj
autor:
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review Teleturniej
autor:
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC Rysunek z opisami
autor:
Adjectives
Adjectives O rety! Krety!
autor:
Conductors and Insulators Sort
Conductors and Insulators Sort Posortuj
autor:
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Połącz w pary
 ( sw-sp)
( sw-sp) Test
autor:
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Memory
autor:
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary Połącz w pary
autor:
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions Uporządkuj
autor:
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems Test
autor:
Light Energy Gameshow Quiz
Light Energy Gameshow Quiz Teleturniej
Text Structures
Text Structures Posortuj
autor:
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 Połącz w pary
Predicting Moon Phases
Predicting Moon Phases Rysunek z opisami
autor:
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up Połącz w pary
autor:
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution O rety! Krety!
Place Value of Decimals
Place Value of Decimals Połącz w pary
autor:
States of Matter Vocabulary
States of Matter Vocabulary Połącz w pary
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth Połącz w pary
autor:
Context Clues
Context Clues Test
autor:
Suffix -al Words and Meanings
Suffix -al Words and Meanings Znajdź parę
5th Grade Context Clues
5th Grade Context Clues Test
autor:
Clouds
Clouds Połącz w pary
autor:
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Dokończ zdanie
autor:
Two-Step Word Problems
Two-Step Word Problems Odkryj karty
me gusta / no me gusta
me gusta / no me gusta Losowe karty
autor:
Reflection or Refraction
Reflection or Refraction Posortuj
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Przebij balon
autor:
Properties of Matter Task Cards
Properties of Matter Task Cards Teleturniej
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Znajdź parę
autor:
Plant and Animal Cells Quiz
Plant and Animal Cells Quiz Test
autor:
able/ible
able/ible Dokończ zdanie
autor:
Fact or Opinion
Fact or Opinion Posortuj
autor:
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort Posortuj
autor:
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples Posortuj
autor:
Author's Purpose
Author's Purpose Przebij balon
autor:
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Połącz w pary
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Znajdź parę
autor:
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Połącz w pary
autor:
Informative Essay Sort
Informative Essay Sort Posortuj
autor:
Weather Week 4 - Fronts
Weather Week 4 - Fronts Połącz w pary
CS Human Body Systems
CS Human Body Systems Posortuj
Order of Operations PEMDAS
Order of Operations PEMDAS Teleturniej
autor:
Prepositions - IN / ON / AT
Prepositions - IN / ON / AT Posortuj
autor:
Force and Motion
Force and Motion Przebij balon
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Prawda czy fałsz
autor:
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms Test
autor:
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Posortuj
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Test
autor:
Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?