Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1. PRZYKAZANIE - Ja jestem twoim Bogiem. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie., 2. PRZYKAZANIE - Nie bierz imienia Pana, Boga twego nadaremno (bez potrzeby), bo Pan nie zostawi bez kary tego, który imię Jego nadaremno bierze., 3. PRZYKAZANIE - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił., 4. PRZYKAZANIE - Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi., 5. PRZYKAZANIE - Nie zabijaj., 6. PRZYKAZANIE - Nie cudzołóż., 7. PRZYKAZANIE - Nie kradnij., 8. PRZYKAZANIE - Nie mów fałszywego świadectwa przeciew bliźniemu swemu., 9. PRZYKAZANIE - Nie pożądaj domu bliźniego swego., 10. PRZYKAZANIE - Nie pożądaj żony ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne