1) apple a) an b) a c) some 2) books a) a b) an c) some 3) watermelon a) some b) a c) an 4) grapes a) an b) some c) a 5) milk a) a b) an c) some 6) chicken a) a b) some c) an 7) egg a) a b) some c) an 8) bread a) some b) an c) a 9) oranges a) an b) some c) a 10) beans a) a b) an c) some

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?