7,8 mld - Liczba ludności na świecie, 709 mln - Liczba ludności w Europie, 38,4 mln - Liczba ludności w Polsce, 123 osoby / km2 - Gęstość zaludnienia w Polsce, 66 osób / km2 - Gęstość zaludnienia w Europie, -2‰ - Współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce w 2020, 78 lat - Długość życia w Polsce, 81 lat - Długość życia w Europie, 107 - Współczynnik feminizacji w Polsce, 6,2 tys - Saldo migracji w Polsce w 2019, 9 mln - Polonia w USA, 97 % - Ludność obywatelstwa polskiego w Polsce w 2011, 86 % - Katolicy w Polsce , 12 % - Ludność zatrudniona w rolnictwie , 28 % - Ludność zatrudniona w przemyśle, 60 % - Ludność zatrudniona w usługach, 6 % - Wskaźnik bezrobocia w Polsce w 2020,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?