came - come, swam - swim, lay - lie, did - do, rode - ride, got up - get up, had - have, gave - give, took - take, went - go, saw - see, bought - buy, ate - eat, could - can,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?