Trudno dobrze wypocząć przy ... (dzieci)., Podobno na zebraniu nauczyciel mówił o ... (Róża i Miachał)., Chris zakochał się w ... (Jola) po dwóch spotkaniach., Myślałam ostatnio dużo o ... (Marek)., Jak dużo o ... (ja) wiesz?, Bardzo lubię mieszkać w .... (hotel)., Zawsze marzyłem o ... (egzotyczne wakacje)., Dziewczyny plotkują o ... (Ania)., Porozmawiamy o ... (dziewczyny) później., Paweł mówi o ... (my) często., Oni ciągle mówią o ... (ty) dobre rzeczy..

Zaimek osobowy w miejscowniku - Język polski? Chcę i mogę, s. 15.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?