Kajko , mały - Kajko, czapka - Kajko, Kokosz, silny - Kokosz, duży - Kokosz, Jaga, czarownica - Jaga, magia - Jaga, Łamignat, zbój - Łamignat, fujarka - Łamignat, Mirmił, latanie - Mirmił, kasztelan - Mirmił, wódz - Mirmił, ząb - Kowal, podkowa - Kowal, zbójcerz - Hegemon, napaść - Hegemon, wróg - Hegemon, woj - Kokosz, żona Mirmiła - Lubawa,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?