Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Present Simple: never, hardly ever, sometimes, usually, always, every day, once a week, on Mondays, twice a month, Present Continuous: today, tonight, now, right now, at the moment, these days, at present,

Present Simple / Present Continuous - Time xpressions

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne