Wymień przynajmniej dwóch prekursorów Reformacji, Opowiedz, jak wyglądał okres nauki szkolnej Marcina Lutra, Podaj przyczyny wstąpienia Lutra do zakonu, Opowiedz, jak wyglądało życie Lutra w klasztorze, Nadużycia w Kościele, które spowodowały napisanie 95 tez, Co wydarzyło się 31.10.1517 r.?, Co zawierała bulla papieska z 1521 r.?, Jak zareagował Luter na bullę papieską nakazującą mu odwołanie swojej nauki?, Co wydarzyło się podczas sejmu w Wormacji w 1521 r.?, Wymień postanowienia dotyczące „sprawy Lutra” zawarte w edykcie wormackim, W jaki sposób Luter znalazł się na zamku Wartburg?, Dlaczego Luter znalazł się na zamku Wartburg?, Kim był Fryderyk Mądry?, Kim była żona Lutra?, Co to znaczy: sola gratia?, Co to znaczy: sola Scriptura?, Co to znaczy: solus Christus?, Co to znaczy: solum Verbum?, Co to znaczy: sola fide?, Wymień przynajmniej trzy pisma autorstwa Lutra, Co to są Księgi Symboliczne Kościoła luterańskiego?, Co wydarzyło się 10.11.1483 r.?, Co wydarzyło się w 1521 r.?, Co wydarzyło się w 1534 r.?, Co wydarzyło się 18.02.1546 r.?, Kto i kiedy przetłumaczył Nowy Testament na j. niemiecki?, W jakim mieście M. Luter był wykładowcą na uniwersytecie?, Kim był Jan Staupitz?, Kim Jan Tetzel?, Na jaki cel zbierano środki ze sprzedaży odpustów?, Kiedy i gdzie M. Luter ogłosił 95 tez?, Kim była Katarzyna von Bora?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?