Zmiany w rozumieniu pojęcia dydaktyka, System dydaktyczny stworzony przez Jana Fryderyka Herbarta, Funkcje dydaktyki, Podstawowe pojęcia dydaktyczne, Różnice między planem winnetkowski, daltońskim i jenajskim, Model szkoły tradycyjnej, Model szkoły refleksyjnej, Rodzaje profesjonalizmu nauczycielskiego, Metody aktywizujące – rola i przykłady, Formy organizacji pracy uczniów, Środki i materiały dydaktyczne, Zasada przystępności, Elementy programu nauczania, Rodzaje innowacji pedagogicznych, Ewaluacja zewnętrzna – wymagania wobec szkół, Zasady oceniania, Zasady oceniania kształtującego, Wybrane techniki oceniania kształtującego, Cechy społeczne klasy, System dydaktyczny stworzony przez Johna Dewey’a, Model szkoły humanistycznej, Podział metod nauczania, Składniki systemu kształcenia, Czynniki decydujące o efektywności kształcenia, Formy organizacji pracy uczniów, Rodzaje lekcji (struktury), Podział zadań domowych, Zasada świadomej aktywności uczniów, Typy programów nauczania, Budowa programu nauczania, Duchy nawiedzające szkołę – program ukryty, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Kompetencje kluczowe (Europejskie Ramy Kompetencji), Pomiar dydaktyczny, Rodzaje ocen, Formy oceny, Wybrane strategie oceniania kształtującego, Procesy społeczne w klasie, Nowe technologie w pracy z uczniami, Sposoby na dobrą prezentację, Style kierowania klasą, Zasady tworzenia prezentacji, Język nauczyciela, Model szkoły emancypacyjnej, Wybrane metody nauczania i ich typy.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?