8a2 - 4a · 2a =, -15a2b - 5ab · (-3)a=, - 15a3  - - 3a · 5a2 = , 15ab2 - 5ab · 3b =, 8b2 - - 4b · (-2)b= , 15a2b - - 5ab · (-3)a=,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?