wzór sumaryczny: C 2 H 5 OH, C 4 H 9 OH, C 6 H 13 OH, C 3 H 7 OH, C 9 H 19 OH, wzór strukturalny : , , , , , nazwa alkoholu: etanol, propanol, butanol, heksanol, nonanol, nazwa grupy alkilowej: etylowa, propylowa, butylowa, heksylowa, nonylowa,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?