Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
150 minutes per week - Guidelines of moderate activity for adults 19-64, Strength exercise 2 or more days - Guidelines for adults 19-64, 75 minutes per week - Guidelines for vigorous activity for adults 19-64, At least 60 minutes per day - Guidelines for 5 -18 year olds, Should be active by reaching, grasping and rolling per day - Guidelines for Babies, Physically active for at least 180 mins per day - Guidelines for Toddlers, Same as adults but different activities - Guidelines for Older adults 65+, Benefits of physical activity - Improved health and sleep, maintain a healthy weight, manages stress and improves the quality of life. ,

Reccommended guidlines for physical activity Match up1

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne