1) Sprichst du a) Deutsch? b) Englisch? c) Italienisch? 2) Sprichst du a) Deutsch? b) Englisch? c) Russisch? 3) Sprichst du a) Japanisch? b) Deutsch? c) Französisch? 4) Sprichst du a) Japanisch? b) Englisch? c) Deutsch? 5) Ich spreche a) Deutsch. b) Italienisch. c) Polnisch. 6) Ich spreche a) Deutsch. b) Polnisch. c) Italienisch. 7) Sprichst du auch a) Deutsch? b) Polnisch? c) Italienisch? 8) Er .............Russisch. a) spricht b) spreche c) sprechen 9) Du............. Italienisch, oder? a) spreche b) sprechen c) sprichst 10) Ich ..............Deutsch. a) spreche b) sprechen c) sprichst 11) Du..............Japanisch. a) sprechen b) sprichst c) sprecht 12) Er............Englisch. a) spreche b) spricht c) sprechen 13) Sie .............Französisch? a) sprechen b) spricht c) sprichst 14) Das Kind.............Italienisch. a) sprechen b) sprichst c) spricht 15) Wir ..............Polnisch. a) sprichst b) sprechen c) spreche 16) Ihr..............Chinesisch. a) sprechen b) sprecht c) spreche 17) Sie (Pan, Pani, Państwo) ..................Russisch. a) sprechen b) spricht c) sprecht 18) Sie (oni)...................Englisch. a) spricht b) sprichst c) sprechen

sprechen Lektion 3D Maximal

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?