24 marca 1794 ____ ogłosił w ____ wybuch powstania przeciw ____ W skład wojsk powstańczych prócz zawodowych wojskowych wchodziły też oddziały ____- chłopów uzbrojonych w kosy. Pierwsza zwycięska bitwa została stoczona 4 kwietnia ____ pod ____ Uniwersał połaniecki zapowiadał zmniejszenie ____ o połowę, a dla chłopów powstańców zwolnienie całkowite. Na czele ____ w Warszawie stanął szewc, Jan Kiliński. W Wielkopolsce wybuchło ____ powstanie wsparte przez wojska Jana Henryka Dąbrowskiego. W sierpniu 1794 władze polskie wypuściły do obiegu papierowe pieniądze czyli ____. Rzeż Pragi dokonana przez Rosjan skutecznie zastraszyła powstańców i podpisano ____.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?