Napięcie w domowej ____ elektrycznej ma wartość ____ i prąd ten jest ____. ____ oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub ____ w wyniku jej ____. rola bezpieczników - zabezpieczenie ____ ____ elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed skutkami wynikającymi z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu w określonym czasie, polegające na ____ przepływu prądu Bezpieczników ____ nie wolno naprawiać. Bezpieczniki topikowe mają ____ skuteczność w przypadku ____. Organizm ____ pod wpływem prądu ____ doznać pewnych obrażeń. ____ może jednak wytrzymać pewne natężenia prądu, nie odczuwając jego ____.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?