1) W cząsteczce N 2 występuje wiązanie: a) kowalencyjne spolaryzowane b) kowalencyjne niespolaryzowane c) jonowe 2) W cząsteczce KCl występuje wiązanie: a) kowalencyjne spolaryzowane b) kowalencyjne niespolaryzowane c) jonowe 3) W cząsteczce CaBr 2 występuje wiązanie: a) kowalencyjne spolaryzowane b) kowalencyjne niespolaryzowane c) jonowe 4) W cząsteczce N 2 O 5 występuje wiązanie: a) kowalencyjne spolaryzowane b) kowalencyjne niespolaryzowane c) jonowe 5) Komplet ośmiu elektronów to: a) dublet b) trio c) oktet 6) Jon dodatni to: a) anion b) kation c) elektron walencyjny 7) Związki jonowe mają stan skupienia: a) stały b) ciekły c) gazowy 8) Związki jonowe: a) przewodzą ciepło b) nie przewodzą ciepła c) słabo przewodzą ciepło 9) Cl - to: a) anion chlorkowy b) kation chloru c) kation chlorkowy 10) K + to: a) anion potasowy b) kation potasu c) kation potasowy

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?