1) seventeen a) 1 b) 16 c) 12 d) 17 2) two a) 11 b) 4 c) 17 d) 2 3) five a) 7 b) 10 c) 1 d) 5 4) four a) 4 b) 6 c) 9 d) 1 5) one a) 1 b) 4 c) 16 d) 8 6) six a) 20 b) 6 c) 10 d) 9 7) seven a) 7 b) 2 c) 11 d) 8 8) ten a) 3 b) 10 c) 4 d) 13 9) nine a) 18 b) 5 c) 11 d) 9 10) eight a) 7 b) 16 c) 19 d) 8 11) eleven a) 11 b) 7 c) 3 d) 15 12) fourteen a) 12 b) 18 c) 4 d) 14 13) thirteen a) 13 b) 7 c) 9 d) 2 14) twelve a) 14 b) 20 c) 12 d) 17 15) fifteen a) 13 b) 3 c) 15 d) 12 16) eighteen a) 11 b) 13 c) 3 d) 18 17) fourteen a) 17 b) 4 c) 14 d) 16 18) sixteen a) 11 b) 16 c) 9 d) 18 19) twenty a) 18 b) 20 c) 11 d) 19 20) nineteen a) 10 b) 20 c) 8 d) 19

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?