be absent from school - być nieobecnym w szkole, be good at sth - być w czymś dobrym, be bad at sth - być w czymś złym, be in trouble - mieć kłopoty, be late for school - spóźnić się do szkoły, be well prepared - być dobrze przygotowanym, copy homework - odpisać pracę domową, do an exercise - robić ćwiczenie, do a task - robić zadanie, do well in a test - dobrze sobie poradzić na teście, do badly in a test - źle sobie poradzić na teście, do your best - dać z siebie wszystko, do your homework - odrobić pracę domową, fall behind with sth - mieć zaległości w czymś, get into secondary school - dostać się do szkoły średniej, get ready - przygotowywać się, have a break - zrobić sobie przerwę, learn by heart - nauczyć się na pamięć, leave school - rzucić szkołę, look sth up - wyszukać coś np. w słowniku lub internecie, make a mistake - popełnić błąd, make progress - robić postępy, make notes - robić notatki, miss lessons - opuszczać lekcje, participate in sth - brać w czymś udział, pay attention to sb - zwracać uwagę na kogoś, play truant - wagarować, study hard - uczyć się pilnie, take the register - sprawdzać listę obecności, write an essay - pisaę wypracowanie,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?