Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 1 dm x 5 mm., Oblicz objętość sześcianu o krawędzi 1,2 cm., Czy prostopadłościan o wymiarach 0,4 m x 15 cm x 1,2 dm ma większą czy mniejszą objętość niż sześcian o krawędzi 2dm?, Oblicz krawędź sześcianu o objętości 64 cm3., Metr sześcienny asfaltu waży 1,4 tony. Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20 m x 40 m użyto 56 ton asfaltu. Jaka grubość ma warstwa asfaltu na tym boisku?, Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 0,7 dm..

Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?