1) “I did it”, she said. a) She said that she had done it. b) She said that she did it. 2) “What are you doing?”, my mum asked me. a) My mum asked me what was I doing. b) My mum asked me what I was doing. 3) “He’s watching my favourite series”, she said. a) She said that he was watching her favourite series. b) She said me that he was watching her favourite series. 4) “I’ve bought a new car ”, he said. a) He said that he had bought a new car. b) He said that I had bought a new car. 5) He _______________________ if we had met before. a) SAID b) TOLD c) ASKED 6) She _______________________ me a story about her parents. a) SAID b) TOLD c) ASKED 7) He _______________________ where you came from. a) SAID b) TOLD c) ASKED 8) They _______________________ me they were going to a meeting. a) SAID b) TOLD c) ASKED 9) She smiled and _______________________ to me, “I’m very pleased to meet you.” a) SAID b) TOLD c) ASKED

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?