1) become (stawać się) a) become, become b) became, become c) became, became 2) begin (zaczynać) a) began, begun b) began, began c) begun, begun 3) bite (gryźć)  a) bit, bit b) bitten, bite c) bit, bitten 4) blow (dmuchać) a) blew, blown b) blew, blaw c) blew, blew 5) bring (przynosić) a) bring, bring b) brang, brung c) brought, brought 6) burn (palić) a) burnt, burnt b) barnt, burnt c) barnt, bernt 7) catch (łapać) a) caught, ceught b) caught, caught c) catch, caught 8) choose (wybierać) a) chose, chose b) chose, chosen c) chosen, chosen 9) come (przybywać) a) came, come b) came, came c) come, come 10) cost (kosztować) a) cast, cest b) cost, cost c) cast, casten 11) do (robić) a) did, done b) did, did c) did, dont 12) draw (rysować) a) draw, drawn b) drew, drew c) drew, drawn 13) dream (śnić, marzyć) a) dreamt, dreamt b) dreamt, dreamen c) dream, dreamt 14) drive (prowadzić auto) a) dreve, driven b) drove, driven c) drawn, driven 15) fall (upadać) a) felt, felt b) fell, fellen c) fell, fallen

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?